Общи условия и правила за ползване на сайта play.gong.bg и мобилното приложение Gong Play за Android и iOS

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате Сайта play.gong.bg /наричан за краткост „Сайта“/ и мобилното приложение на Gong Play за Android и iOS /наричано за краткост „Приложението”/.


 

I. Общи разпоредби

1. Сайтът play.gong.bg и Приложението Gong Play за Android и iOS са собственост на „Нет Инфо” АД, ЕИК 202632567, със седалище гр. София и адрес на управление: бул. Христофор Колумб 41.

2. Сайтът play.gong.bg представлява информационно средство за възмездно предоставяне на услуга от разстояние, чрез използването на електронни средства, след изричното заявление от страна на получателя на услугата. Нет Инфо АД е доставчик на услуга /“Доставчика“/.

3. С регистрацията си в Сайта и Приложението, Вие се съгласявате изрично и безусловно с настоящите Общи условия /както и с всички последващи промени в тях/ и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с някои или всички условия, изложени тук, и/или не отговаряте на посочените изисквания, моля, не използвайте Сайта play.gong.bg и Приложението Gong Play. С регистрацията си в Сайта и Приложението, Вие придобивате качеството „Потребител“ и правото да използвате услугите на Сайта за лични и некомерсиални цели при спазване на изложените тук условия.

4. Устройства за достъп до Сайта и Приложението.

Gong Play e уеб базирана платформа, достъпна чрез повечето интернет браузери. Необходима е последната версия на използвания интернет браузер. Необходимо е осигуряването на стабилна интернет свързаност, която да е минимум 1Mbit/s.

Gong Play може да се достъпва и чрез мобилни телефони и таблети. Достъпът от съответни мобилни устройства /телефони/, ползващи по-стари версии на операционна система Андроид, няма да бъде възможен.

Минимални технически изисквания за осъществяване на достъп до Сайта и Приложението:

Adobe Flash Player 7.0+

iOS 8.0+

Android 4.4.2+

Fire OS 3.0+

Sony PlayStation 3+

Даден потребител не може да гледа спортно събитие на повече от едно устройство по едно и също време.

5. Услуги, предлагани от Сайта и Приложението.

- Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация.

- Получаване на достъп до гледане на живо/лайв стрийминг на спортни събития от Английски футбол, Първа професионална лига от Българското футболно първенство, Б Група от Българското футболно първенство, Френско футболно първенство – Лига 1, Купа на Лигата на Франция, NBA, Формула 1 и всяко друго спортно събитие, посочено в Сайта или Приложението, чиито права за излъчване са уредени от Доставчика или от свързано с Доставчика лице.

ІІ. Договор

Настоящите Общи условия имат силата на договор и са приложими, в случай че Потребителят по категоричен и недвусмислен начин заяви намерението си да се регистрира като потребител и да сключи договор.

Сключването на договора се извършва чрез конкретни действия, в определена последователност, които изразяват волята на Потребителя за приемане на настоящите Общи условия и обективират съгласието му да ползва предоставените услуги. Заплащането на услугата, представлява последното действие от страна на Потребителя, с което страните приемат договора между тях за сключен.

След сключване на договора, Доставчикът дава достъп до съответните спортни събития (в зависимост от избрания от Потребителя абонаментен план) и прилежащи услуги, чрез което реално се предоставя услугата на Потребителя.

III. Регистрация. Заявяване на услуги.

 1. Регистрация. За да ползва услугите на Сайта и Приложението и да гледа съответните спортни събития, Потребителят трябва да се регистрира в Сайта или в Приложението. За извършване на регистрацията е необходимо Потребителят да предостави име, имейл и парола.

В случай че Потребителят желае да получи фактура, същият следва да предостави и следната информация:

Наименование на фирмата/физическото лице; Адрес; ЕИК/ ЕГН; ИН по ЗДДС; Адрес за кореспонденция; e-mail; тел.

При желание на Потребителя да промени имейла си, същият следва да извърши нова регистрация в Сайта и в Приложението.

В случаите, в които като потребител се регистрира непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с настоящите Общи условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

„E-mail” е посочен от Потребителя електронен адрес, с който същият се регистрира и идентифицира в Сайта и Приложението.

„Парола” е съвкупност от букви и/или цифри, представляващи код, който заедно с e-mail индивидуализира Потребителя и му предоставя възможност за достъп до профила му, за извършване на валидни заявки за предлаганите от Сайта и Приложението услуги.

„Профил на потребителя” е отделна част в Сайта и Приложението, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на e-mail и парола. В профила си Потребителят може да проследява всички свои сключени договори.

2. Съгласяване с Общите условия. Потребителят изразява волята си за съгласие с настоящите Общи условия чрез натискане на бутона „Потвърди”. Съгласието, изразено при условията на предходното изречение, представлява електронно изявление, с което Потребителят декларира че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

При ползване на Приложението Потребителят се съгласява с Общите условия при сваляне на Приложението на мобилното си устройство и приемането на същите с натискане на бутона “Съгласен съм”.

3. Избиране на абонаментен план. Потребителят избира конкретен абонаментен план, който заплаща.

Заплащането за отделно спортно събитие или на абонамент за достъп до спортни събития трябва да се извърши преди началото на желаното /първото/ спортно събитие.

Ако Потребителят се намира извън България, може да гледа мачовете от Първа професионална лига, Купата на България и Б група или допълнително събитие, изрично упоменато в Сайта и/или Приложението. Останалото съдържание не е разрешено за гледане извън България. Това описание се намира и в секцията "Как работи", която е неделима част от Общите условия на Gong Play. 

Ако Потребителят плати непосредствено преди започване на спортното събитие, Доставчикът не може да гарантира, че системите за разплащане ще обработят навреме плащането и Потребителят ще може да гледа безпроблемно избраното спортно събитие.

4. Цени за Сайта Gong Play. Заплащане.

Gong Play предлага да платите чрез абонаментни планове, платими с дебитни и кредитни карти (включтелно и тези на Транскарт), както и през системата за разплащания E-Pay; 

Преди да се заплати, по който и да е от начините, трябва потребителят да извърши регистрация. 

От 16.01.2017 г. се спират разплащанията с SMS. Gong Play не дължи и не възстановява суми за направени SMS плащания.

Клиенти, които са закупили SMS преди тази дата, могат да ползват услугата след като известят съпорта на Gong Play.  Суми за направени плащания не се възстановяват. 

Може да се изберат следните абонаментни планове след регистрация в сайта:

Gong Play ви предлага да платите чрез абонаментни планове, платими с дебитни и кредитни карти, както и през системата за разплащания E-Pay

Преди да заплатите, по който и да е от начините, трябва първо да се регистрирате. 

Може да изберете следните абонаментни планове след регистрация в сайта:

1 Събитие : 2.50 лева с ДДС (платими чрез EPay и кредитни/дебитни карти) (това плащане не включва боксовия мач Кубрат Пулев - Антъни Джошуа на 28.10.2017 г.

Абонамент за 30 дни: 5.90 лева с ДДС  (платими чрез EPay и кредитни/дебитни карти)  (това плащане не включва боксовия мач Кубрат Пулев - Антъни Джошуа на 28.10.2017 г.

От 16.01.2017 г. не е възможно да заплащата с SMS 

 

5.Цени за Приложението Gong Play. Заплащане - КЪМ МОМЕНТА ПРИЛОЖЕНИЕТО НЕ Е АКТИВНО

Цена на спортно събитие: 3.89 лева с ДДС (EUR 1.99) (платими чрез собствена регистрация Apple Store или Google Play, в зависимост от операционната система на телефона)

Абонамент за 30 дни: 5.79 лева с ДДС (EUR 2.99) (платими чрез собствена регистрация Apple Store или Google Play, в зависимост от операционната система на телефона)

 

Заплащането се извършва посредством собствена регистрация на банкова карта в Apple Store или Google Play в зависимост от операционната система на телефона.

След извършване на заплащането Потребителят получава достъп до избранoто от него спортно събитие в зависимост от избрания от него абонаментен план.

С извършване на плащането Потребителят изразява своето изрично съгласие, че желае да получи достъп до заявеното цифрово съдържание. Потребителят потвърждава, че е съгласен със и знае, че с извършване на плащането от страна на Потребителя и получаването на достъп до заявеното цифрово съдържание Потребителят губи правото си на отказ от сключения с Доставчика договор от разстояние за предоставяне на цифрово съдържание.

Приложението Gong Play и плащанията в него са под стандарта на Apple и Google и се извършват чрез функцията “In-App purchase”. Конкретните условия за извършване на плащания от Приложението са описани в споразумението на краен потребител с Google Inc. при ползване на онлайн магазин за Андроид за Google Play и Apple , или онлайн магазин за iOS - iTunes Всеки потребител приема тези условия.

Възможно е при извършване на заплащане през Приложението Gong Play да има разлика в цената за отделни държави (заради различния ДДС размер), като подробностите са описани в условията на Apple и Google.

Абонаментните плащания, направени през Приложението Gong Play се подновяват автоматично през клиентския профил в iTunes и/или Google Play. За отказ от подновяване, трябва да се спазят инструкциите на Google и Apple, върху които Доставчикът няма контрол.

Не е възможно извършване на плащане за спортно събитие с SMS през Приложението Gong Play.

Цената, приложима за ползване на услугите от Приложението, е формирана в евро, поради съществуващите технически изисквания и настройки на съответните онлайн платформи. Крайната цена в лева може да е различна в зависимост от обменния курс на обслужващата банка и всички други такси и комисионни, които не зависят от Доставчика.

6. Активиране на Услугата. Услугата се активира след потвърждаване на плащането от страна на съответния контрагент, съобразно избрания начин на плащане от страна на Потребителя.

Броят на планираните за излъчване на живо отделни спортни събития може да варира в различните периоди от време, за което Доставчикът не носи отговорност.

IV. Права и задължения на Доставчика

 1. Доставчикът се задължава да опазва предоставената от Потребителя информация при регистрацията му в съответствие с правилата на Закона за защита на личните данни.

 2. Доставчикът декларира, че притежава правата за разпространение на спортните събития, достъпни на Сайта и посредством Приложението по предлагания начин.

 3. Доставчикът не осъществява разплащанията в Сайта или Приложението, а пренасочва Потребителя към съответните контрагенти, които притежават необходимата система за плащане с банкови карти, банкови сметки или чрез мобилни оператори. Потребителят следва да се увери, че страницата на съответния контрагент, към която е пренасочен за извършване на плащането, притежава необходимите атрибути и сертификати за извършване на избрания тип плащане.

 4. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не изпълнява правилно зададените указания за достъп до съответната платежна система или ако вината за недоставяне на услугата е извън компетентността на Доставчика.

 5. Доставчикът си запазва правото да прекрати незабавно и безусловно достъпа до услугата на Потребител, който осъществява опит за неправомерно въздействие или манипулация на която и да е част от съдържанието на Сайта. При установяване на такива опити, по преценка на Доставчика, е възможно да бъдат сезирани компетентните органи.

 6. Доставчикът не изисква и не съхранява платежна информация за потребителите. Информацията, получена от контрагентите, които разполагат с необходимата система за плащане и отговарят на регулаторните изисквания, представлява единствено потвърждение за извършено плащане и служи за активиране на достъпа до Услугата.

 7. Сайтът и Приложението може да съдържат линкове към други страници или интернет ресурси. Доставчикът не контролира и не е отговорен за съдържанието, продуктите, услугите или информацията, намиращи се в тези линкове.

V. Права и задължения на Потребителя

 1. Потребителят се задължава да упражнява правата си за ползване на услугите, предоставяни от Сайта и Приложението, добросъвестно, спазвайки приложимите нормативни актове, настоящите Общи условия и инструкциите за ползване.

 2. Потребителят носи пълната отговорност за опазване на своите e-mail и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия e-mail и парола.

 3. Потребителят се задължава да не записва, възпроизвежда, тиражира, публикува или разпространява по какъвто и да било начин съдържанието, до което му е предоставен достъп. Всяко такова ползване на съдържанието извън обичайното гледане за лични и некомерсиални цели ще се счита за непозволено и нерегламентирано, както и за нарушение на Закона за авторските права и сродните му права и останалото приложимо законодателство. Потребителят се задължава да упражнява правата си само и единствено в рамките на предлаганите услуги, съобразно посочените дефиниции и условията на договора.

 4. Потребителят се съгласява Доставчикът да разполага с предоставените при регистрацията от Потребителя данни да контакт за маркетинг и промоционални цели /в това число и за изпращане на търговски събщения/.

 5. Потребителите на Сайта, ползващи и/или ползвали SMS и DCB като начин за плащане, се съгласяват да получават и SMS известия за различни игри, маркетинг и промоционални инциативи, други инициативи и покани.

 6. Възможни са разлики между обявената програма и програмата в Приложението заради ограничения в правата за излъчване (в или извън България).

 7. Видео стриймингът може да черпи много обем от интернет трафика (особено това касае потребителите, ползващи 3G трафик/обмяна на данни през своя абонаментен план).

 8. Доставчикът не носи отговорност за неправилно използване на Приложението.

 9. Всякакво публично показване на съдържанието с търговска или друга цел различна от личното ползване е забранена.

VI. Авторски и сродни права.

Всички права върху Сайта, Приложението и тяхното съдържание принадлежат на Доставчика /или на свързани с него лица/ и са защитени в съответствие с българското законодателство.

Търговската марка, логото и наименованието на сайта с всичките им елементи /словно, графично, звуково оформление/ са изключителна интелектуална собственост на Доставчика или на свързано с него лице. Потребителят се задължава да не копира, модифицира, публикува, предава, изнася, продава каквато и да било информация, обект на защита.

Всички права върху съдържанието, предоставено за гледане от Потребителите в сайта е обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение, което по силата на действащото българско законодателство, се санкционира.

VII. Рекламации

Рекламации могат да бъдат предявявани единствено в случай, че е налице недостъпност на услугата /при надлежно заявен и заплатен достъп от страна на Потребителя/ по вина на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност при софтуерни или хардуерни проблеми с крайното устройство на Потребителя, прекъсване на токозахранване при Потребителя, отказ на оборудване при Потребителя, неправилно въвеждане на кодове за достъп, неизправен хардуер или софтуер или прекъсване на интернет връзката при Потребителя, проблеми на интернет доставчика, проблеми в Apple Store или Google Play, недостатъчна свързаност, атмосферни условия, или в други случаи, независещи от Доставчика.

Когато Доставчикът имплементира подобрения и промени в услугата, то същите не могат да бъдат разглеждани като основание за рекламация.

Доставчикът не дължи обезщетение при вина на някой от подизпълнителите на услугата.

VIII. Отказ

Правото на отказ от страна на Потребител от така сключения договор от разстояние е 14 дни от датата на сключването му.

Доколкото с настоящия договор се предоставя услугата достъп до цифрово съдържание веднага след заплащането на услугата, то Потребителят изрично се съгласява и потвърждава на основание чл.57, т.13 от Закона за защита на потребителите, че с извършване на плащането и получаването на достъп до заявеното цифрово съдържание Потребителят губи правото си на отказ от сключения с Доставчика договор от разстояние.

IХ. Допълнителни разпоредби.

Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от приложимите норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.

Приложим език е българският. Приложими са нормите на българското законодателство, в това число правилата на Закона за защита на потребителите, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за задълженията и договорите и др.

Всички евентуални спорове между Доставчик и Потребител ще се решават чрез способите на преговорите, а когато това се окаже невъзможно- компетентен е съответният съд в град София.

Доставчикът си запазва правото да:

1. Променя съдържанието и условията на настоящите Общи условия по всяко време и без предварително предупреждение, като измененията стават задължителни за потребителите от датата на публикацията им в Сайта и в Приложението.

2. Да променя съдържанието на Сайта и Приложението.

3. Да премахва линкове и информация без предварително предупреждение.